< home

Jdi na venkov!

Go to the Country!

–––––––––––––––––––––––––

Publisher:
Arbor Vitae, Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Editor:
Tomáš Winter, Pavla Machalíková, Milan Pech
Format:
200 × 290 mm, 400 pages
2019

Collaboration: Tereza Hejmová